• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1982 r.),
 • aplikacja sądowa a następnie aplikacja adwokacka, której patronem był adwokat Andrzej Descour’s,
 • od 1991r. adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku,
 • członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku w latach 2004-2010,
 • wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku od 2010 – 2016,
 • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku od 2016 roku do nadal,
 • członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Płocku,
 • delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2010,2013 i 2016 roku,
 • wyróżniony odznaką samorządową „Adwokatura Zasłużonym” w 2012 roku oraz Medalem Laude Probus w 2015 roku,
 • prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Płocku z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego,
 • Członek Rady Programowej Fundacji „Mam Marzenie”.
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1984 r.,
 • aplikacja sędziowska, zakończona egzaminem sędziowskim w 1986 r.,
 • aplikacja adwokacka zakończona złożeniem egzaminu adwokackiego w 1991 r.,
 • od 1991r. w Zespole Adwokackim nr 1 w Płocku,
 • od maja 1992 r. własna kancelaria adwokacka do chwili obecnej,
 • Sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku,
 • wyróżniona odznaką samorządową „Adwokatura Zasłużonym” w 2015 roku.